Přestavby na LPG

Provádíme odbornou montáž LPG zařízení do vozidel všech značek a kategorií. Přestavba na LPG nesnižuje spotřebu Vašeho vozu, ale díky nízké ceně LPG nakonec sníží náklady na ujetý kilometr k hodnotě okolo jedné koruny.

Zároveň poskytujeme servisování Vašeho LPG zařízení a provádění všech potřebných revizí.